Bocheńska street רחוב בוכנסקה

רחוב בוכנסקה Bocheńska ממשיך בקו ישר את הציר הדרומי של כיכר וולניצה Wolnica plac.


בית המדרש 'שארית בני אמונה' Bet Hamidrash 'Shejrit Bne Emuna'
רחוב בוכנסקה 4 Bocheńska
בית המדרש 'שארית בני אמונה' הוקם בשנת 1914. מספר עליו אריה בראונר בפנקס זיכרונותיו "כך התפללו יהודי קרקוב" : את שמו הארוך של בית המדרש נהגו לקצר ולקרוא לו 'שארית' בלבד. בימים נוראים עבר לפני התיבה החזן מסטאשוב אשר נודע בסגנונו החסידי – עממי ובמקהלת הנעורים שלו. הוא ייצר את 'אסכולת סטאשוב' שבעקבותיה, נהגו בתי מדרש רבים בקרקוב להזמין בימים הנוראים בעלי תפילה מסטאשוב.
הקלק כדי לקבל תחזית מפורטתכדאי לצלםתיאטרוןאפשר לוותראנגלית

JGuide KR SZ BU 0Sהתיאטרון היהודי Jewish Theatreרחוב בוכנסקה 7 Bocheńska
בשנת 1926, ייסד בקרקוב י. טורקוב במאי ושחקן מפורסם את התיאטרון היהודי בשפת היידיש. התיאטרון התקיים במשך 13 שנה עד 1939. עד מהרה התיאטרון הפך למוקד תרבותי, מילא אולמות וההצלחה הייתה גדולה. התקיימו בו ערבי קריאה של משוררים וסופרים יידים והאולמות היו מלאים. בין השחקנים היה יוליוש ויטקובר (1901-1942) עיתונאי ב'נובי דז'ינייק' ושחקן בתיאטרון. מדי פעם הופיעה בתיאטרון כשחקנית אורחת מרים אורלסקה, שחקנית מפורסמת.
רמתו האומנותית הגבוהה של התיאטרון זכתה לשבחים בעיתונות כולל העיתונות הפולנית ולתמיכה חומרית של עיריית קרקוב. בתיאטרון לא הייתה קבוצת שחקנים קבועה. מידי פעם הגיעו להקות שחקנים ממקומות שונים והציגו בו.
בספר 'אב היתומים' מעיד אברהם רווה על התיאטרון היהודי.