Nowy Plac הכיכר החדשה


הקלק כדי לקבל תחזית מפורטתכדאי לצלםכיכר חשובהאפשר לוותראנגלית

JGuide KR ME BU 2S


מרחוב קופה ממשיכים ללכת מערבה דרך רחוב יונתן וורשוור Jonatan Warszauer או דרך רחוב יצחק Izaaka ומגיעים לכיכר החדשה.
בצדה המזרחי גובל רחוב אסתרי Estery ובצדה המערבי רחוב מייזלסה Meiselsa.
הכיכר הוקמה במאה ה 19, באזור ההרחבה של עיר היהודים מאז 1608.
בתוך הכיכר הוקם מבנה מעוגל וכיפתי רוטנדה Rutanda שנבנה בשנים 1899-1900. כאן התפתח שוק מקורה ובשנת 1928, הוקמה כאן משחטת עופות. כאן היה גם שוק ברווזים ויש מי שקורא למקום, שוק הברווזים. ברחוב אסתרי היה תלמוד תורה ששכן בבניין גדול.
כיום ישנו בכיכר שוק ירקות, מוצרי מכולת ובשר ומסביבו צצים כל יום בתי קפה חדשים.