Płaszow האנדרטה היהודית בפלשובמקיפים את האנדרטה הכללית וממשיכים ימינה עד לאנדרטה היהודית.

האנדרטה הוקמה ע'י ניצולי קהילת יהודי קרקוב ובה כתוב בעברית:
"ה' ינקום נקמת דם השפוך"
ובפולנית (תרגום לעברית):
"כאן במקום הזה עונו, נטבחו, נהפכו לעפר
בשנים 1943-1945
כמה רבבות יהודים שכונסו מפולי והונגריה.
אין אנו מכירים את שמות הנרצחים –
נכנה אותם רק במילה אחת:
------ י ה ו ד י ם -------
כאן במקום הזה בוצע אחד הפשעים המחרידים ביותר.
לשון אדם לא מכירה מילים לתיאור
זוועת הפשע הזה.
חייתיות לשמה, אכזריות מוחלטת.
נכנה אותה רק במילה אחת:
ה י ט ל ר י ז ם
לזכר הנרצחים
אשר זעקת ייאושם האחרונה
היא דממת בית הקברות הזה
בפלשוב
מרכינים את ראשיהם הניצולים
מן התופת הפשיסטית.
היהודים.
ת.נ.צ.ב.ה
"


בשנים האחרונות הוקמה אנדרטה לזכר יהודי הונגריה שנספו והיו בפלשוב. האנדרטה נמצאת מערבית לאנדרטה היהודית ובקרבתה.