Izaaka street רחוב יצחק


הקלק כדי לקבל תחזית מפורטתכדאי לצלםרחובאפשר לוותראנגלית

JGuide KR IZ PL 2Sשוק הדגים ומאחור חזית בית כנסת יצחקמרחוב יקובה פונים מערבה או שמאלה לרחוב יצחק Izaaka street .
רחוב יצחק סופח לעיר היהודים עם התרחבותה בשנת 1608.
בצדו הצפוני של הרחוב שוכן בית כנסת יצחק אשר נבנה בשנים 1638-1644 ע'י ר' יצחק יעקובוביץ' יעקל'ס ( קבור בבית העלמין של הרמ'א) וחזיתו פונה לרחוב קופה 16. הרחוב ממשיך ומתרחב כלפי רחוב אסתר Estery street ובשטח המורחב הזה היה פעם שוק הדגים
.