Zucker's synagogue בית כנסת צוקר


הקלק כדי לקבל תחזית מפורטת בית כנסת עתיק מקום מעניין אנגלית מפת האזור

JGuide KR WE SY 1S

רחוב ווגיירסקה 5 Węgierska
מרחוב לימנובסקה הולכים מערבה עד רחוב Węgierska, פונים שמאלה ומגיעים למקום.

בית הכנסת נבנה במאה ה 18 ע'י משפחת צוקר, משפחה אמידה שחיה אז בפודגוז'ה.
קונצרט בבית הכנסת צוקר בגטובתקופת השלטון הנאצי בית הכנסת היה בתוך שטח הגטו ושימש כבית כנסת.
בשנת 1952 נמסר המקום לאדם פרטי ששיפץ אותו והפך אותו לגלריה לדברי אומנות.
במקום נותר קיר עם קשתות וגומחת ארון הקודש.