Tsifris's synagogue בית הכנסת ציפריסהקלק כדי לקבל תחזית מפורטתכדאי לצלםבית כנסת עתיקאפשר לוותראנגלית

JGuide KR AG SY 0S


רחוב הקדוש אגניישקי 5 Św Agnieszki

הרחוב מחבר את רחוב סטראדום Stradomska עם רחוב קולטק Koletek דרום מזרחית לגבעת הוואוול.

בשנת 1887 נוסד בית כנסת על שם מיכאל הירש ציפריס בבניין בן שלוש קומות. בית הכנסת שימש גם כבית מדרש.
אולם התפילה היה בקומת הקרקע ובצדו המערבי חדר ספח ששימש לתפילה בימי חול ולסעודה שלישית - 'שלשסידס' בשבת בין מנחה למעריב. עזרת הנשים הייתה בקומה ראשונה מוגבהת מעל אולם התפילה כך שהנשים יכלו להשקיף מלמעלה ולהיות שותפות בתפילה.
בסוף שנות העשרים התמנה כחזן בית הכנסת יוסל'ה מנדלבאום, אברך צעיר בראשית שנות השלושים לחייו ממוצא חסידי צאנז או מודיץ' שהתבטא היטב בסגנון תפילתו. יוסלה בעל קול טנור לירי רכש לעצמו קהל אוהדים בעיקר בקרב החוגים החסידיים בעיר. בלילות חג, נהגו מעריציו להגיע לבית הכנסת ולשמוע את קול תפילתו בליוויי מקהלת נערים.
בין מכובדי המתפללים היה ר' מאיר ווהל Meir Wohl, יהודי בן שמונים שנהג להגיע לבית הכנסת מביתו שברחוב דיטלה Dietla .
בחגים הצפיפות הייתה גדולה והיה צריך לרכוש כרטיס כניסה מראש כי רק מי שבידו היה כרטיס כניסה, הורשה להיכנס.
בתקופת השלטון הנאצי נהרס בית הכנסת ונשדד. לאחר המלחמה שוקם המבנה והוא שימש כבית ספר מקצועי וכיום משמש המבנה כמלון.