Bursa – Orphans house 'בורסת' ( פנימייה) היתומים

רחוב פודבז'ז'ה 6 Podbrzezie

בשנים שבין שתי מלחמות עולם, היו לא מעט ילדים יהודים יתומים בקרקוב וסביבותיה. אלה מביניהם ששהו בבתי יתומים כלליים, שהו שם רק עד גיל 14 ואחר כך לא היה להם פתרון חינוכי. ארגון בעלי מלאכה יהודים בעיר, החליט להמשיך ולחנך ילדים אלה והוא הקים שתי פנימיות לנערים בגילאי 14-17, במטרה לתת להם בית ולהכשירם לחיים עם מקצוע ביד בהגיעםלבגרות. פנימיות אלו נקראו: "'בורסות' (פנימיית) יתומים של בעלי מלאכה". היו שתי פנימיות כאלה בקרקוב. האחת הקטנה ברחוב קרקובסקה 26 Krakowska והשנייה הגדולה ברחוב פודבז'ז'ה 6 Podbrzezie ופטרונה סיני זיגמונט אלכסנדורביץ', אדם בעל חזון ויכולת הוצאתו אל הפועל, מפרנסיה הבולטים של קהילת יהודי קרקוב עד פרוץ המלחמה.


הנערים למדו מקצועות שונים תוך כדי עבודה אצל מעסיקים במפעלים ובתי מלאכה יהודים בקרקוב ופעמיים בשבוע למדו בבית ספר מקצועי בתחומם. בתום 3 שנות לימוד, נבחנו בחינה מעשית ועיונית וקבלו תעודה.
מקצועות אלה כמו: טייחות, צבעות, דפוס, מכאניקה, מסגרות ואחרות סייעו מאוד לבחורים שעברו את אימי השואה באירופה לשרוד את המלחמה.
סיפורה של ה'בורסה' וסיפורו של הפטרון סיני זיגמונט אלכסנדרוביץ' הועלה בשנת 2006 בספר "אב היתומים".